EN|RU|UK
  14575  24

 НЕСКОЛЬКО ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ ПО СИЛАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Процесс создания Сил специальных операций для нашей страны превратился в проект, в отношении которого выдано рекордное количество Указов Президента страны, решений СНБО Украины, приказов министра обороны и прочих подобных документов. Интересно, что этот проект был приоритетным для многих министров обороны и начальников Генштаба, начиная с 2005 года.

Одновременно история преподносит нам и другой рекорд - количество невыполненных или же проигнорированных документов со стороны чиновников. Читатели уже,наверное, догадались, что оба эти списка совпадают.

Нормативно-правовые акты как капкан для чиновников в погонах

На протяжении 2015 года проблематика создания Сил специальных операций получила свое нормативное закрепление в ряде знаковых и открытых документов, утвержденных Указами Президента Украины: "Стратегии национальной безопасности Украины", "Военной доктрине Украине" и "Годовой национальной программе сотрудничества между Украина - НАТО на 2015 год".

Заметим, что в последнем документе задачи прописаны более чем конкретные.

Справка: У пункті 2.2.4. зазначеної програми мова йде про плани реформування Збройних Сил України на 2015 рік .

У 2015 році планується здійснити основні організаційні заходи щодо реформування Збройних Сил України, продовжити відновлення основних систем озброєння, забезпечити повноцінну бойову підготовку частин і підрозділів Збройних Сил України та соціальний захист осіб, які звільняються з військової служби.

Зусилля будуть спрямовані на розвиток Сил спеціальних операцій як міжвидового роду військ, а також нарощування бойового складу Збройних Сил України шляхом створення додаткових військових частин.

Середньострокові цілі:

забезпечення фахової та мовної підготовки військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з використанням можливостей програм та механізмів НАТО, двостороннього співробітництва з державами - членами Альянсу;

проведення консультацій (штабних переговорів) з експертами НАТО щодо можливості залучення підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України до Сил реагування НАТО;

нарощування спроможності Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України шляхом участі у тренувальних та навчальних заходах у рамках програм НАТО.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

забезпечити реалізацію положень концептуальних і програмних документів щодо створення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України як окремого роду військ. Провести консультації з експертами НАТО щодо здійснення заходів трансформації та модернізації наявних сил та засобів;

сформувати Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Забезпечити проведення консультацій з експертами НАТО щодо заходів трансформації та модернізації з метою формування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

визначити на законодавчому рівні правовий статус, порядок підготовки та застосування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

Основні заходи:

забезпечити проведення консультацій з експертами НАТО з метою вивчення досвіду та механізму набуття відповідного рівня бойової готовності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, всебічного забезпечення новітніми зразками озброєння та військової техніки, матеріальними засобами;

зосередити зусилля на відновленні повноцінної бойової підготовки та всебічного забезпечення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з можливим проведенням консультацій з експертами НАТО, залученням мобільних груп НАТО для отримання допомоги щодо планування, підготовки та застосування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

забезпечити набуття Командуванням Сил спеціальних операцій Збройних Сил України необхідних спроможностей з метою виконання функцій оперативного та адміністративного управління , зокрема за сприянням НАТО та держав - членів Альянсу.

2.2.5. Удосконалення системи військового управління та зв'язку

Пріоритетні завдання на поточний рік:

забезпечити проведення дослідження Агенцією зі зв'язку та інформації НАТО щодо модернізації системи зв'язку та інформаційного забезпечення Збройних Сил України (на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях для повітряного, наземного і морських компонентів та Сил спеціальних операцій);

2.2.6. Нарощування боєздатності Збройних Сил України

Пріоритетні завдання на поточний рік:

здійснити заходи щодо прискорення формування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, оснащення їх сучасними засобами озброєння і військовою технікою.

Если быть буквальным, то у нас должны быть разработаны и даже реализованы концептуальные и программные документы по созданию ССО, обеспечена профессиональная и языковая подготовка персонала (преимущественно за рубежом), ССО должны быть сформированы как род войск, сам орган управления ССО также должен быть сформирован и даже приобрести возможности административного и оперативного управления подчиненными структурами. Должна быть обеспечена модернизация систем связи и информационного обеспечения ССО, они должны быть оснащены современными образцами вооружения и военной техники.

Скажем так, за язык нас никто не тянул, сами себе эти задачи прописали, Указом Президента Украины утвердили, всему миру свои намерения озвучили. Но вот только забыли одну мелочь - планы нужно выполнять и за эффективность их реализации нужно отчитываться.

Заметим, что есть еще огромный список других похожих документов, преимущественно закрытых, но они не меняют объем задач и картину ужаса для наших руководителей силового блока, которым предстоит отчитываться о проделанной работе по проекту ССО.

В итоге эти нормативно-правовые акты превратили проект из в общем-то банальной для армий развитых стран мира задачи создания нового рода войск в составе ВС Украины в проект поддержания/потери репутации и имиджа (в том числе и в глазах иностранных партнеров) для огромного количества госструктур и высших должностных лиц, начиная от президента страны.

Краткие итоги на конец года

Выше мы говорили лишь о намерениях и планах. Но 2015 год завершается и формально можно обсуждать достигнутые результаты. Они бы никого, наверное, и не заинтересовали, если бы конфликт во взаимоотношениях между начальником Генштаба генералом В.Муженко и начальником управления специальных операций ГШ полковником С.Кривоносом не стал достоянием нашей общественности и иностранных партнёров.

После взаимного обстрела обвинениями в СМИ и социальных сетях в Генштабе началась суета с повесткой дня "Не важно, как выполнить планы по ССО, важно как за них отчитаться". В этом контексте начались лихорадочные попытки "лепить" ССО. Вернее, даже не сами ССО, а орган управления ими - Командование ССО. О том, как это реализуется и доходит до уровня исполнителей - обычных офицеров Генштаба и воинских частей - рано или поздно они расскажут сами. В неофициальных разговорах "диагноз" ими озвучивается пока один: "Полный дурдом. Никто толком не знает, что нужно делать".

Сами попытки создания ССО фактически реализуются по двум направлением:

административные мероприятия по срочному публичному вывешиванию вывески "Командование ССО";

реализация некоего PR -плана в попытках спасти репутацию начальника Генштаба.

Что касается первого направления, то аксиомой является то, что через неделю начальник Генштаба генерал В.Муженко публично доложит о том, что Командование ССО им уже создано.

Заметим, что в военном ведомстве существует нормативный документ, который определяет, когда любая воинская часть является сформированной и по каким критериям это определяется. Это означает, что в Министерстве обороны Украины (а может быть и не только там) можно смело назначать расследование. Не по факту не создания ССО, а по факту уже практически предрешенного обмана руководства МО Украины, президента, общества и наших иностранных партнеров.

Поэтому специалисты не зря озвучивают следующую мысль: создавая ССО, давайте создадим некий список критериев, по которым затем определим, что и как создано, насколько оно соответствует ожиданиям.

Здравый смысл предполагает наличие в этом списке критериев примерно следующих основных вопросов:

- приобрело ли государство и ВС Украины по состоянию на 1 января 2016 года возможности (как пишут сами военные в своих официальных документах на украинском языке - "оперативні спроможності") по проведению всего спектра специальных операций на некотором новом качественном уровне?

- прописан ли в документах облик образцовой воинской части (подразделения) ССО будущего? Начиная от ровного ряда коттеджей со служебными квартирами и необходимой социальной инфраструктурой для 100%!!! личного состава части и заканчивая интегральной возможностью для этой части (подразделения) ССО успешно участвовать во всем спектре специальных операций? Иными словами, чтобы все видели ориентир, к которому через какое-то время должны прийти все. И если да, то какие средства заложены на это в бюджете 2016 года?

- есть ли на сегодня достаточная мотивация у офицеров и рядовых бойцов "спецназа" выполнять боевые задачи, особенно в тылу противника? Мы вынуждены об этом ставить вопрос после публичной "войны" между двумя начальниками, на которую благодаря СМИ и Интернету смотрели их подчиненные. И которая закончилась публикацией на странице В.Н.Муженко в "Фейсбуке" снимка с лицами командиров частей и подразделений будущих ССО. Идя в тыл противника после таких событий, что будет думать командир РГ СпН и какое доверие у него будет к тем, кто его послал?

Было бы логично также озвучить, как ведется текущая работа по проекту ССО. Заметим, что курирует проект замначальника Генштаба, который является общевойсковым командиром. Он же является самым главным заложником ситуации, ибо отвечать придется именно ему, а наш НГШ никого из своих замов не слушает в принципе. Они всего лишь безмолвные исполнители его субъективного видения ситуации. Единственный канал реального влияния снизу - это генерал В.Назаров, но его роль в истории и так уже достаточно известна. Кстати, у него есть уже опыт участия в реформировании украинской армии: при начальнике Генштаба генерале В.Замане был нанесен такой ущерб ВС Украины, который затем предопределил потерю Крыма и проблемы на востоке страны. Как потом озвучил президент - на весну 2014 года мы имели всего шесть тысяч бойцов, готовых выполнять задачи. Это результат работы команды В.Заманы. Давайте не забывать, что любой "подвиг имеет своих героев", а "правой рукой реформ" генерала В.Заманы был небезызвестный генерал В.Н.Назаров.

Рабочую группу по ССО возглавляет генерал Игорь Луньо, который недавно получил это звание, а его недавняя служба на высоких должностях связана с ВДВ. Что, по определению, несколько другое, чем ССО.

Формально есть начальник Управления СО полковник Сергей Кривонос, который де-юре находился на лечении и в столь важный момент обязанности выполнял его заместитель.

Все в этом списке достойные люди с большим опытом службы в войсках. Но нет ни одного из них, кто уже имеет опыт запуска и реализации под ключ как сейчас модно говорить "старт-апов" стратегического уровня. Иными словами, никто не создал с "нуля" ни одного элитного подразделения типа "Дельты", "ГСГ-9" и им подобных. История упрямо гласит, что это делали простые талантливые подполковники. Которые росли вместе со своими структурами и позже вполне заслуженно стали генералами. Неужели в Украине таковых нет?

Кстати, после почти двух лет после начала текущих событий в Украине есть ли хоть одна специальная операция, которую подготовил и спланировал Генштаб? Прошу не путать с действиями "спецназа", которые проводились по планам штаба АТО и секторов, командиров частей СпН, а также других силовых структур. Готов спорить, что таковые планы в ГШ отсутствуют! Это оценка не "спецназу", а тем, кто ими управляет на уровне начальника Генштаба и его близкого окружения.

Увы, на сейчас спешные попытки создать Командование ССО (подчеркнем, как орган управления, а не как род войск) превратилось в лихорадочное администрирование: ввести в действие штат, набрать откуда-то людей (неважно, как они подготовлены и мотивированы), найти инфраструктуру (построить с нуля мозгов не хватает, поэтому будем "подбирать" заброшенные военных городки или "отжимать" помещения у других структур). Спешка нужна при ловле блох. Результат вполне прогнозируем. Жаль только, что из-за бездеятельности одних пятно ложится на репутацию других.

Ради справедливости нужно упомянуть еще об одном этическом моменте. Весь мир обошли снимки визита президента страны П.А.Порошенко в Бельгию, где он посетил Штаб Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе та Штаб сил специальных операций НАТО. Рядом с ним на снимках - радостный начальник Генштаба ВС Украины генерал В.М.Муженко.

Интересно, зачем было вводить Президента Украины в заблуждение поездкой в штаб ССО НАТО? Ответ очень простой - прикрываясь опытом НАТО, рассказывать ему о неких стандартах, к которым мы стремимся и рисовать картинку нашего "светлого будущего" ССО. Хотя было бы более честно в это же время (как-никак конец года) повезти его в штаб-квартиру своих ССО и там торжественно и публично перерезать красную ленточку при входе в главное здание собственного Командования ССО ВС Украины.

Мысли вслух

Таким образом, можно сделать предварительные вывод, что наш Генштаб по своему кадровому, организационному, ресурсному потенциалу, а также в силу субъективных причин не может в установленные сроки создать эффективные ССО. При этом прогнозируется имиджевый ущерб лично президенту страны, которого фактически "втянули" в это проект. Но ССО создавать все равно нужно и возникает вопрос, что при этом делать дальше.

На первом этапе вырисовываются вполне логичные и простые шаги:

-донести реальную информацию о проекте до президента страны;

-"забрать" реализацию проекта из рамок Генерального штаба и вывести его на уровень минимум Минобороны Украины с включением в некую рабочую группу реальных специалистов в этой сфере;

-назначить расследование по фактам событий, о которых шла речь выше. И не только служебное. Может это, наконец, позволит дать правовую оценку деятельности НГШ и его команды? Дело в том, что это похоже на преступную бездеятельность, которая влечет за собой тяжелые последствия для национальной безопасности страны. Кстати, интересно, как бы вели себя сейчас НЗФ так называемых "ДНР/ЛНР", зная, что у нас есть реальные и эффективные ССО и решимость их применять?

-провести срочный пересмотр распределения бюджета-2016 и всех других наших ресурсных планов. Нужно дать для ССО по максимуму то, что реально можно и сразу отказаться от мероприятий, не подкрепленных бюджетными и прочими ресурсами. Мы это говорим по причине недавно увиденных в Интернете снимков места дислокации морской пехоты ВМС Украины. Заметим, морпехи - это тоже элита ВС Украины. В каких условиях они находятся после полутора!!! лет выхода из Крыма - видно в фоторепортаже. Можно ли после этого доверять распределение ресурсов Генштабу? Вопрос больше риторический.

-поэтапное и спокойное создание органа управления;

-такое же поэтапное и спокойное создание хотя-бы одной части (или даже подразделения) ССО "будущего".

Главная задача этого этапа - заложить фундамент. Правильный, прочный и такой, чтобы на века. И сделать процесс создания ССО необратимым. А уже на остальных этапах сделать все остальное.


Сергей Кожушко


VEhrNGRrdzVRM2N3V1VSUmRrNUROREJaT1Rnd1NsQlJkR1JET1RCWmFsSm5kRU4zTUV4Rlp6QktURkZ2V0hwUmJrNUROREJNTTFGMmRFTjRNRXczVW1kT1F5c3dURE5TYVRONlVXOWtRMmd3U2pROQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх