EN|RU|UK
 Политика Украины
  12296  25

 "Boeing-777": організація розслідування

Організація розслідування має бути забезпечена Україною,оскільки саме в її повітряному просторі стався теракт, на її території впав літак. Також важливу роль повинна мати Малайзія як держава-«власник» літака. Іншими зацікавленими сторонами є держави, громадяни яких загинули внаслідок катастрофи, а також держава-виробник літака. Будь-які права РФ щодо участі в розслідуванні можуть з’явитися лише після відповідного запиту України.

1) З очевидних причин, організація розслідування має бутизабезпечена Україною,оскільки саме в її повітряному просторі ставсятеракт, на її території впав літак. Також важливу роль повинна матиМалайзія як держава-«власник» літака. Іншими зацікавленимисторонами є держави, громадяни яких загинули внаслідок катастрофи,а також держава-виробник літака.

2) Вищезазначені зацікавлені суб'єкти (крім України) не є сторонамиУгоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору1991 року. Саме тому, МАК не може займатися розслідуванням,оскільки це фактично позбавить ряд держав їхнього права впливати наорганізацію та характер розслідування, яке гарантується їмміжнародним правом.

3) Стаття10 Угоди про цивільну авіацію та про використанняповітряного простору передбачає: «Міждержавний авіаційний комітеткористується на території кожної Договірної держави відповідно доїї національного законодавства такою правоздатністю іправосуб'єктністю, які необхідні для виконання його функцій врамках цієї Угоди». Національне законодавство України не визначаєМАК як суб'єкт, що має право на проведення розслідувань інцидентів,які сталися на території України.

4) Стаття7 Угоди про цивільну авіацію та про використанняповітряного простору до сфер спільного регулювання відноситьрозслідування або участь в розслідуванні повітряних інцидентів.Тобто навіть якщо б зацікавленими сторонами в розслідуванні буливиключно сторони Угоди, не є обов'язковим проведення розслідуванняМАКом, комітет може лише брати участь в розслідування. Крім того,всі сфери, визначенів статті 7, практично втілюються, якщо вони несуперечать законодавству держав-членів. Тобто слід брати до увагитой факт, що відповідно до національного законодавства Українирозслідуванням має займатися не МАК, а відповідне Національнебюро.

5) В Росії МАК фактично виконує обов'язки федерального органу зрозслідування.Зокрема, д.ю.н., професор, російський адвокат ТруновІ. Л. зазначав, що уряд Російської Федерації всупереч чинномузаконодавству, Конституції РФ і міжнародним нормам наділивМіждержавний авіаційний комітет надмірними функціями іповноваженнями. Відповідно до Указу Президента РФ від 05.08.1992 N439,Постанови Уряду РФ від 23.04.1994 N 367 і від 07.04.1995 N 316,Угоди між Урядом РФ і МАК про умови його перебування на територіїРФ від 20.10.1995,посади керівників і співробітників МАК прирівнянідо й наділені повноваженнями федерального міністерства, встановленообов'язковість рішень МАК для всіх органів Росії. По суті МАК -Міністерство Цивільної Авіації Росії, Слідчий комітет авіапригод,дипломатичне представництво, комерційна структура.

6) В Україні ж існує Національне бюро з розслідування авіаційнихподій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Відповідно доПоложення про Національне бюро розслідування авіаційних подій таінцидентів з цивільними повітряними суднами,затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №228,Національне бюро утворено з метою здійснення технічногорозслідування авіаційних подій, серйозних інцидентів, інцидентів,надзвичайних подій,пошкоджень цивільних повітряних суден ілітальних апаратів на землі, порушень порядку використанняповітряного простору, зокрема під час обслуговування та організаціїповітряного руху, що сталися на території України зцивільнимиповітряними суднами.Тобто саме Національне бюро маєюрисдикцію для організації розслідування трагедії Boeing 777.

7) Сам МАК відмовився від проведення розслідування. Зокрема,російські ЗМІ поширили інформацію про те, що у Міждержавномуавіаційному комітеті вважають, щорозслідуванням аварії Boeing 777 вДонецькій області має зайнятися міжнародна комісія, створена підегідою ІКАО.

8) Заступникглави МАК Сергій Зайко зазначив, що розслідуванняпроводяться у відповідності зміжнародним правом, зокрема з Додатком13 до Чиказької конвенції 1944 року. Вінвизнав, що згідно з цимДодатком відповідальність за проведеннярозслідування лежить надержаві, на території якої стався відповіднийінцидент. Коментуючитезу про те, що МАК начебто повинен обов'язково братиучасть врозслідування трагедії Boeing 777, Сергій Зайко підтвердив, щотакатеза на сьогодні не відповідає дійсності. Зокрема, він пояснив,що для цьогонеобхідне рішення про формування комісії длярозслідування авіаційної аварії, звизначенням всіх задіяних сторін,держав та міжнародних організацій. Покитакого рішення немає.

9) Важливо, що Україна у відповідності до міжнародного права несевідповідальність запроведення розслідування інциденту, а невідповідальність за сам інцидент. Цідва поняття є абсолютно різнимиправовими категоріями.

10) Відповідно до Глави 5 Додатку 13 до Чиказької конвенції державамісця події призначає розслідування обставин цієї авіаційної подіїі несе відповідальність за проведення такого розслідування, протевона може передати цілком або частково проведення цьогорозслідування іншій державі чи регіональній організаціїзрозслідування авіаційних подій за взаємною домовленістю і згодою.У будь-якому випадку держава місця події використовує всі засобидля сприяння проведеннюцього розслідування. Тобто саме Україна єдержавою, яка організовує розслідування, і лише з її згодупроведення розслідування може бути переданим іншому суб'єкту. Крімтого, у згідно з Додатком, саме держава, яка проводитьрозслідування, призначає уповноваженого з розслідування і негайноприступає до розслідування. Додаток також визначає, що кожнадержава реєстрації, держава експлуатанта, держава розробника ідержава-виготовлювач має право призначати уповноваженогопредставника для участі в розслідуванні. Державі, яка має особливийінтерес до авіаційної події в силу того, що серед осіб, якізагинулиабо отримали серйозні тілесні ушкодження є її громадяни,надається право призначити експерта. Щодо участі інших держав,Додаток визначає, що будь-яка держава, яка за запитом надаєвідомості, обладнання або експертів, державі, що проводитьрозслідування, має право призначити уповноваженого представника дляучасті в цьому розслідуванні. Тобто будь-які права РФ щодо участі врозслідуванні можуть з'явитися лише після відповідного запитуУкраїни.

Підготовлено юристами з групи волонтерів "Юристы-международники засуверенитет и независимость Родины!", AlexanderZadorozhny

Источник: https://censor.net.ua/r294592
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх