EN|RU|UK
 Форум Украины
  3070  0
Информация опубликована участником форума и не является редакционным материалом

 В УКРАЇНІ СТВОРЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОБІГУ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ

26 червня 2019 року в м.Києві, вдруге за останні півроку, прове-дено круглий стіл на тему: «Інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС. Технологічна протидія незаконному обігу товарів, послуг, робіт».
Захід був присвячений презентації Проекту Міністерства еко-номічного розвитку і торгівлі України в особі Державного підприємства «Держінформаналітика» - «Державної автоматизованої інфор-маційної системи моніторингу, аналізу та контролю обігу товарів (робіт,послуг, документів)».
В презентації Проекту ДП «Держінформаналітика» та його публічних консультаціях, прийняли участь широке коло громадськості, експертного середовища та бізнесу.
Проведення низки «круглих столів» було заплановано Проектом для побудови діалогу між державою, громадськістю та бізнесом, з ме-тою вироблення спільних шляхів вирішення існуючих проблем в сфері незаконного обігу товарів, послуг, робіт в Україні, ЄС та побудови виключно партнерської, довірливої та прозорої моделі взаємовідносин.
Презентуючи Проект, директор Державного підприємства «Держінформаналітика» Комар О.М. зазначив: «Ефективна ре-алізація державної політики детінізації економіки України, потребує значної digital трансформації процесів державного управління, в пер-шу чергу «виробництва» державної статистичної та аналітичної інформації нового зразку. «Державна автоматизована інформаційна система моніторингу, аналізу та контролю обігу товарів (робіт, по-слуг, документів), дозволить за допомогою нанесеного на продукцію та документи спеціального кодування (маркування) формувати цифровий профіль одиниці товару/послуги та отримувати інфор-мацію про її «життєвий цикл», здійснювати її аналіз до потреб дер-жавного управління та приймати продуктивні та швидкі управлінські рішення. Реалізація Україною зазначеного Проекту є одним з голов-них кроків держави, щодо її інтеграції до єдиного цифрового ринку з ЄС та виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС».
Громадськість, експертне коло та бізнес, позитивно оцінили пре-зентований Проект ДП «Держінформаналітика» та в цілому напря-мок руху держави в сторону цифрового обліку та контролю.Источник: https://censor.net.ua/f3134767
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 Сейчас пишут
 
 
 
 
 
 вверх