EN|RU|UK
 Форум Украины
  90  2

 Свавілля Львівської міської ради

Предмет: 1. Рішення Львівської міської ради №115 від 3.10.2015р. «Про тимчасове встановлення часу дії посвідчень пільгових категорій пасажирів у міському автотранспорті», а саме: «п.1. Тимчасово, до 01.06.2015, встановити час дії посвідчень на безоплатний проїзд пільговим категоріям пасажирів у міському автотранспорті з 10.00 год. до 16.00 год.»; www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/FE99D2247963BCEEC2257E0400371DEA?OpenDocument
При прийнятті рішення ЛМР керується своєю ж ухвалою від 21.06.2007 року №975 "Про затвердження положення про виконавчий комітет Львівської міської (ради зі змінами), з метою забезпечення безперебійної роботи громадського автотранспорту";

2. Офіційний коментар до рішення (1): Є міста, де вже 2-3 років діє рішення виконкому, коли в автобус має право зайти не більше 2-3х пільговиків. Є обмеження часу - з 10:00год. до 16:00год. пільговики їздять безкоштовно. І сьогодні Львів долучився до цих міст. До прикладу у Західній Україні такі обмеження діють у Тернополі, у Івано-Франківську;
Міська рада підтримала більшість громадських організацій, які звернулися, щоб не піднімати тариф в нашому місті, а обмежити кількість пільговиків у пікові години. Обмеження перевезень пільгових категорій пасажирів дасть можливість перевізникам покращити фінансовий стан, щоб утримати ту кількість автобусів на маршрутах, які нам потрібно сьогодні; city-adm.lviv.ua/portal-news/society/transport/223426-pidvyshchennia-taryfu-vyklyche-sotsialnu-napruhu-u-misti-v-shchyr

Вибіркове право: 3. Конституція України: а) «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»;
б) ст.3: "Людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави";
в) ст.75: "Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України", дане положення розтлумачене КС, № 17-рп/2002 від 17.10.2002, абзац 2 пункту 1 резолютивної частини: "Верховна Рада України за своєю природою є представницьким органом державної влади і здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони"; zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/paran54#n54
г) ст.21: "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними";
д) ст.22: "Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод";
е) ст.9: «Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України»;

4. п.1 ст.1 протокол 12 Конвенції з прав людини та основоположних свобод (Конвенція): «Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою… або за іншою ознакою»;
Чинний ЗУ "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
Так, у справі Пічкур проти України (Заява № 10441/06), рішення від 07.11.2013, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив дискримінацію заявника та присудив йому 5000 євро компенсації через дискримінаційне положення закону, згідно якого пенсіонери, що виїхали на ПМЖ за кордон позбавляються пенсії;
У справі Сейді та Фінчі проти Боснії і Герцоговини (Заява № 27996/06 34836/06), рішення від 22/12/2009 Велика палата ЄСПЛ встановила що положення Конституції цієї країни мають дискримінаційну складову, згідно якої заявники (цигани) були аозбавлені права балотуватись до органів влади та визнала дискримінацію за ст.14 і ст.1 протокол 12 Конвенції, а договірна сторона за рішенням ЄСПЛ змушена була внести зміни до своєї Конституції;
А у справі Пономарьови проти Болгарії (Заява №5335/05), рішення від 21/06/2011, ЄСПЛ зокрема встановив дискримінацію заявників, через те, що вони змушені були оплачувати навчання своїх дітей у школі через статус імігрантів, коли для болгар таке було безкоштовне;

5. Згідно КМУ Постанова від 17 травня 1993 р. №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» п.1: (Чинність Постанови поширена на інвалідів - згідно з Постановою КМУ №555 від 16.08.94): Ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах»;
Згідно ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ст.38-1 ч.3,4: «Пільгове перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до Закону України "Про транспорт"»; «Звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд транспортом не допускається»;

6. а) Відповідно до ст.161 КК України: «Умисні дії, …а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками …соціального походження, майнового стану, …або іншими ознаками,- караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних Мінімумів доходів громадян або виправними роботами на ' строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»; «Ті самі дії, поєднані з …обманом, - караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років»;
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років";
б) Відповідно до ч.1 ст.365 КК України: "Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
в) Відповідно до ч.1 ст.364 КК України: "зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

Правова оцінка: 7. Рішення (1) перешкоджає пільговим категоріям, зокрема інвалідам реалізовувати свої законні (5) помножене на ігнорування Конституційних (5/б,г,д) прав і становить дискримінацію в розумінні Конвенції (4), за ознакою інвалідності, що доводиться поясненнями (2);

8. Дискримінація є злочином, вчиненим організованою групою виконкому міської ради (6/а), а крім того перевищенням слубових повноважень (6/б), адже чиновники ЛМР не мали (3) прав та повноважень змінювати закони України, а тим більше ущемляти Конституційні права людей, разом з тим тут є ознаки зловживання службовим становищем (6/в), адже ЛМР не приховує (2) того факту, що діє в інтересах 3-х осіб, а якщо цих осіб прищемити за хвіст, виявиться і грошовий інтерес ЛМР, тобто усі чиновники ЛМР повинні сидіти і сидіти довго, замість того щоб і далі плодити корупцію та здійснювати геноцид найвразливіших верств населення;
Разом з тим закони діють по всій Україні, а тому свавілля чиновників ЛМР виглядає особливо дико, видається у своїй вседозволеності та безкарності вони давно перетнули червону риску, тобто злочини скоюються відкрито, а ще видаються за правомірні дії

Людська оцінка: 9. Так, якщо свавілля Львівських чиновників (а це нагадаю патріоти і молоді нові люди з "Самопомочі") буде залишене без уваги суспільства, то не варто сумніватись, що згодом таке буде поширене по всій Україні, з тим взагалі розв’яже владі руки, та невдовзі ми станемо жити як у рюцькій педерації з тією лише різницею, що на відміну від скованих одним ланцюгом працювать ми будемо щоб з голоду не здохнути...;
Крім того ми втратимо право зватись людьми, якщо допускаємо геноцид тих, хто не в змозі себе захистити (а це і каліки з майдану та зони АТО), відтак влада матиме рацію, вважаючи нас недорозвинутим бесправним скотом, до тих самих висновків дійде вся міжнародна спільнота (а таких вже тепер більшість), тобто безвольно спостерігаючи ягідки "життя по новому" ми скочуємося у феодальну епоху;

Источник: https://censor.net.ua/f2761726
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ярослав Уваров, Aлександр Alexsis, Ali Hasan, Константин Гризодубо, Oksana VB, Николай Журавель 28f686bb, Богдан Подзізей, Petro Good, Виктор Рузанов, Игорь Хирскл, Ned Stark, Кенга Ру, Великая Исландия, Tatyana Pomolova, Евгений Островский, Антип61, НБ, svd, инкогнито мальдивович, Гаррі Гаррісон, капитан овечкин, Сергей Бондаренко 91687c01, Паравоз, vad, Valera Butov, sea dog, Бандерівець, Александр Маргадон, Назар Сильченко 3ddb1cc4, Yuriy Yurieff, Gnomk here, Eduard Povolotsky, Gera Kruger cc7dc84b, Александр Александр 5534d8e4, Franz Maser, Серов свидомый, Влад Михайлович f31a5a47, tector, Valerey Schetko, Сергей Иванофф
 Всего на сайте: 120 писателей
 
 
 
 
 
 вверх