EN|RU|UK
Блоги Володимир Лановий
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.
  263  3

22 ЗАЛПИ ПО БАСТІОНУ КОРУПЦІОНЕРІВ, ОЛІГАРХІВ, МОНОПОЛІСТІВ

               22 ЗАЛПИ  ПО  БАСТІОНУ  КОРУПЦІОНЕРІВ, ОЛІГАРХІВ, МОНОПОЛІСТІВ

   СТРАТЕГІЧНИЙ  ПЛАН  ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 

   ОСНОВНІ  ЦІЛІ  ТА  ІНДИКАТОРИ  ПЛАНУ 

                                                                                  Через 1рік  /   Через 2р.  /  Через 3р.

-Темпи приросту ВВП, % за рік                                        6-8         10-12            13-14

-Темпи приросту експорту товарів і послуг, % за рік     12-18      18-20             28-30

-Темпи приросту реальних доходів громадян, % 

  за рік                                                                               16-18        22-24             26-28

-Темпи приросту реальної зарплати, % за рік               20-22         28-30            34-36

-Ріст мінімальної пенсії за віком, % за рік                      50-55          60-65            65-70

-Темпи приросту споживчих цін – темпи інфляції, %      6-7              4-5                2-3

-Ставка валютного курсу гривні до дол. США, грн.       26-27           24-25            21-22

  Серцевиною усього процесу відродження і модернізації нашої економіки є широке розгортання малого і середнього бізнесу (МСБ), включаючи мікро-підприємництво. Особливістю сьогоднішнього етапу є стимулювання МСБ до переходу на новітні технології, перш за все в галузях ІТ-економіки та інших інноваційних галузях. Цьому буде сприяти дерегуляція в цих галузях, зниження оподаткування, створення он-лайн біржі стартапів та спеціальних фінансових механізмів на базі інвестиційних, венчурних і хедж-фондів, фінансових он-лайн платформ, пірингового фінансування тощо.

  Одночасно необхідне перетворення олігархічних корпорацій у конкурентоспроможні підприємницькі структури. Перш за все шляхом виконання ними матеріальних зобов’язань і заборгованостей перед державою і Нацбанком України, а також внаслідок виправлення правопорушень при приватизації, визнанні банкрутства, фіктивних операціях з уникнення оподаткування, монополістичних зловживаннях і офшоризації доходів.

  Повинні бути реорганізовані монополістичні ринки, що діють на базі, наприклад, державного підприємства «Енергоринок», НАК «Нафтогаз України», Аграрного фонду та інших, у конкурентні; ліквідовані галузеві (горизонтальні) монополії, як той же Нафтогаз, Укрзалізниця, Укравтодор, ДЕТЕК, Укрспирт та інші, розбивши їх на конкуруючі між собою підприємства; посилити покарання за монополістичні зловживання (завищення цін, надання преференцій своїм підприємствам, невиконання договірних зобов’язань та інші).  

  Запровадити нові правила існування природних монополій: на першому етапі встановити нові (знижені тарифи на газ і послуги ЖКГ; на другому - заборонити встановлювати тарифи без згоди споживачів, сприяти виходу на ринки альтернативних постачальників послуг, які породжують конкуренцію, надати споживачам право встановлювати автономні засоби отримання енергії з альтернативних джерел, адміністративні покарання природніх монополістів національними регуляторами за зловживання і порушення прав конкурентів і споживачів.

  Трансформація паливно-енергетичного комплексу шляхом переходу на відновлювальні та безвідходні енергетичні джерела (енергія сонця, землі, вітру, моря; побутові, сільськогосподарські, деревообробні відходи; супутній газ і тепло у промисловості та інші) з одночасним скороченням промислового та енергетичного споживання природнього газу, нафти та її продуктів, вугілля, торфу та іншої органічної вуглецевої сировини. Державне стимулювання переходу побутових споживачів (шляхом надання субсидій і кредитів домогосподарствам, а також сприяння створенню автономних енергетичних мереж) на виробництво енергії з альтернативних джерел.

  Підвищення науково-технічного та освітнього потенціалу української нації, який створює можливості високих темпів економічного розвитку, за рахунок кратного збільшення фінансування галузі, інтеграції нашої науки і вищої школи до європейської системи, запровадження обов’язкового вивчення в українських навчальних закладах інформатики і комп’ютерного програмування, англійської мови, підприємництва (окрім гуманітарних вишів). Повинна прискорено відбуватися цифровізація суспільства.

  Для вивільнення і дерегуляції бізнесу необхідні: спрощення процедур реєстрації нових та закриття старих підприємств, скасування більшості чинних дозволів і ліцензій на відкриття бізнесу, зняття бар’єрів доступу до монопольних мереж, енергетичних джерел, земельних ділянок, природних ресурсів і корисних копалин, об’єктів будівництва тощо. Окрім того, необхідне забезпечити вільне договірне ціноутворення, спрощення податкової звітності, кримінальну відповідальність податківців за нанесення шкоди бізнесу, скасування планового контролю підприємств державними службами.   

  Маємо, нарешті, розгорнути фондово-корпоративні ринки. Для цього необхідні:державний захист прав міноритарних акціонерів; оживлення фондових бірж – шляхом зобов’язання корпорацій продавати на них частку акцій; розгортання роздрібної інфраструктури фондового ринку; консолідація українських фондових бірж і площадок; запровадження нової диверсифікованої фондової моделі приватизації державних корпорацій; встановлення міжнародних кореспондентських відносин українським депозитарієм.

  Потребує модернізації та зміни методів управління військово-промисловий комплекс (ВПК). Зокрема, необхідно перейти на пряме підпорядкування підприємств цього комплексу міністерству оборони, запровадити командний метод розміщення оборонних виробничих завдань, планові ціни (на базі собівартості) і відпуск виготовленої зброї і військової техніки в борг під державні гарантії  її оплати. Концерн «Укроборонпром» має бути реорганізований: підприємства вийдуть з його складу і отримають самостійність, управлінський апарат концерну буде інтегрований до складу міноборони (як його департамент).

  Динамічний розвиток аграрного комплексу країни потребує активного становлення фермерських і присадибних господарств, обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, вивільнення доступу до аграрних ринків, стимулювання випуску екологічно чистої продовольчої продукції. Держава має особливо заохочувати розвиток тваринництва, рибного господарства та інших видів нерослинницького виробництва. Для стимулювання сільськогосподарського виробництва доцільно запровадити 0-ву ставку ПДВ на аграрну продукцію. Необхідно також створення фермерського банку, який буде підтримуватися державою. Необхідно також обмежити розмір земельної ділянки на одне господарство та започаткувати контроль держави за дотриманням норм землекористування.

  Для нагромадження національного та іноземного капіталу, що є однією з найголовніших умов високодинамічного розвитку економіки, необхідні: свобода бізнесу і висока конкуренція на ринках; забезпечення профіциту сімейних бюджетів українців; довготривала стабільність цін, валютного курсу гривні, бездефіцитність бюджету, доступний рівень процентів за кредитами і висока динаміка приросту банківських депозитів; відносно низький рівень податкового навантаження на бізнес; прозорість судових процедур із захисту прав інвесторів.

  Однією з центральних задач є приріст чисельності працюючих завдяки зупинці трудової та бізнесової еміграції, притоку кваліфікованих спеціалістів з-за кордону, розгортанню МСБ і створенню нових робочих місць всередині країни, прискореному зростанню зарплати і середньої доходності сімейних бюджетів українців, скасуванню грабіжницьких тарифів на послуги ЖКГ, модернізації структури економіки і зростанню доданої вартості, динамічному приросту притоку іноземного капіталу, покращенню соціально-побутових умов і безпеки життя в українських містах і селищах та іншому.

  Необхідно забезпечити стабільність цін  за рахунок подавлення усіх факторів їх зростання: монетарних, адміністративних, монополістичних, валютних,імпорто-цінових. Перейти до договірного ціноутворення і заборонити встановлення цін і тарифів Кабінетом міністрів чи іншими державними органами, включаючи національні комісії з регулювання ринку природніх монополій. На першому етапі нові понижені тарифи на газ необхідно розрахувати, виходячи з нормативного рівня витрат при його видобутку у найгірших умовах в Україні.

  Принциповому оновленню підлягає система державного управління в напрямку: переходу до нових технологій управління (електронного урядування, стратегічного планування, підвищення ефективності бюджетних програм, скасування інституту головних бюджетних розпорядників та інше);  актуалізації функцій органів влади, які мають бути направлені на вирішення проблем суспільства, і ліквідації застарілих підрозділів адміністративно-командного типу (треба скасувати приблизно 8 міністерств з 20 діючих); зміни методів управління - адміністративних на непрямі регулювальні; скорочення загального апарату завдяки ліквідації дублюючих і посередницьких органів (більше 40 адміністрацій і служб), які створюють багатоповерховість системи; скорочення витрат на утримання апарату, особливо силових органів (мінімум, на 20-25 %) та чисельності внутрішніх військ (з 327 тис. чол. до 150-160 тис.); забезпечення відкритості органів влади ЗМІ та інститутам громадянського суспільства.

  Маємо забезпечити профіцитність державного бюджету при оптимізації структури його видатків. Скороченню підлягають: субсидії на оплату ЖКП після зниження тарифів приблизно у 3 рази (зменшення на 50 млрд. грн.); витрати на утримання державного апарату і внутрішніх військ (більше ніж на 75-80 млрд. грн.); витрати на обслуговування державного боргу (на 40-50 млрд. грн.); фінансові вливання державним корпораціям і банкам (більше 50 млрд. грн.) та інші (біля 30 млрд. грн.). Збільшити треба фонди підтримки МСБ, в тому числі інноваційного підприємництва, фермерських і присадибних господарств, тваринництва, рибного господарства. Економія бюджету стане ресурсом додаткових виплат пенсій людям похилого віку. Профіцит бюджету дозволить скоротити державний борг країни.

  Невідкладно будуть запроваджені системи державного накопичувального пенсійного страхування і державного медичного страхування. Паралельно буде продовжувати діяти солідарна пенсійна система і з першого ж року реалізації Плану будуть збільшені відрахування до Пенсійного фонду за рахунок економії витрат державного бюджету (на субсидії, утримання державного апарату і внутрішніх військ, обслуговування держборгу, дотації державним корпораціям і банкам).

  Для оптимізації витрат з обслуговування державного боргу і уникнення дефолту мають бути забезпечені: першочергове погашення короткострокових і високовартісних зобов’язань, реструктуризація на більший строк зовнішніх заборгованостей, заміна деривативів ВВП-варантів (подарунок Н. Яресько) на довготривалі облігації, конвертація внутрішніх боргів у зовнішні та інше. Ресурсом погашення боргу є також капітали олігархів і корупціонерів, в тому числі вилучені з їх офшорних рахунків.

  Для подолання корупції, повернення державі незаконно отриманих капіталів і деофшоризації треба заборонитибюджетне фінансування і емісійне кредитування олігархічних корпорацій та надання їм податкових преференцій, повернути суми заборгованості олігархів державі, провести міжнародні операції з відкриття офшорних рахунків наших громадян і націоналізації прихованих сум, запровадити обов’язкове оподаткування коштів українських громадян і компаній, розміщених в офшорних юрисдикціях.

  Має бути кардинально змінена податкова система. Перш за все треба переробити чинний податковий кодекс, який носить каральний характер. Оподаткування бізнесу повинно бути переведено в електронний режим. Доцільно також замінити податок на прибуток на податок на виведений капітал, а ПДВ – на податок з обсягу реалізації продукції. Необхідно знизити податковий тиск на фізичних осіб-підприємців: звільнити їх від єдиного соціального внеску, якщо вони не отримують доходи; дозволити їм перехід на викуп патентів замість спрощеної системи оподаткування та інші. Треба також відмінити рентні платежі за виробництво нафти і газу при паралельному запровадженні митних платежів при їх експорті.  При цьому потрібно кратно зменшити імпортні митні збори.

  Вкрай важливою є укріплення грошово-кредитної і банківської системи, для чого треба:  скоротити борговий портфель НБУ, зупинивши купівлю ним держоблігацій на вторинному ринку; скоротити обсяги незабезпеченої емісії гривні для купівлі валюти і кредитування банків; скасувати нарахування процентів за депонування коштів банків в НБУ; створити резервний фонд банківської системи і позбавити фонд гарантування вкладів розпоряджатися заставним майном банків. Також треба внести зміни в механізм регулювання діяльності банків: знизити абсолютні суми вимог до капіталу банків; відмінити  норми формування банками 100 %-них резервів при кредитуванні господарюючих суб’єктів; стимулювати розширення кредитних відносин банків з інвестфондами; запустити  систему мікрокредитування МСБ і фізичних осіб-підприємців.

  Укріплення валютного курсу гривні, яке є цільовою задачою нової влади (див. індикатори Стратегічног плану), може забезпечуватися: досягненням профіцитності торгівельного балансу України, що передбачає стимулювання високотехнологічного експорту глибокої ступені обробки і скорочення імпорту газу(внаслідок переходу на альтернативні види енергії та збільшення видобутку власного газу); виходом на позитивне сальдо платіжного балансу країни;  зростанням прямих іноземних інвестицій та безкоштовним наданням іноземцям в довготривалу оренду земельних ділянок під будівництво підприємств, шкіл, лікарень; використанням золото-валютних резервів НБУ для підтримки валютного курсу гривні тощо. Необхідно також забезпечити фінансову відкритість економіки, що сприятиме притоку прямих і портфельних іноземних інвестицій та банківських позичок.

  Є реальні можливостіреалізувати новий план Маршала для України. Він матиме на меті відбудувати зруйновані об’єкти Донбасу, а також модернізувати застарілу виробничу інфраструктуру національної економіки. Очікується створення міжнародного донорського фонду, який буде утворений за рахунок внесків західних країн і міжнародних фінансових організацій. Отримувачами інвестиційних коштів донорського фонду будуть промислові, інженірінгові, будівельні, транспортні організації, фірми ІТ-економіки, зв’язку та інші. Кошти мають виділятися під проекти (стартапи, бізнес-плани та інші) МСБ в місті і селі на конкурсній основі. Постачання імпортного обладнання і ноу-хау під такі проекти не будуть обкладатися ПДВ та імпортним митом.


Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх