EN|RU|UK
Блоги Марія Коваль
адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"
  1972  4

ПАРОДІЇ, КАРИКАТУРИ, ПОПУРІ: ЩО ЧЕКАЄ АВТОРІВ ОРИГІНАЛЬНИХ ТВОРІВ?

Президент підписав закон, яким дозволяється використовувати літературні, художні і музичні твори для створення на їх основі пародій, попурі або карикатур без згоди автора, але із зазначенням його імені і джерела запозичення. Які наслідки несуть в собі такі нововведення?

До ухвалення зазначених змін до Закону "Про авторське право і суміжні права" поняття "карикатура, пародія та попурі" підпадали під "похідні твори" - створені шляхом творчої переробки оригінального твору і тільки зі згодою автора, тобто після підписання з автором відповідного договору. Відт епер гумористична переробка творів вважається "вільним використанням".

За загальним правилом правомірність вільного використання творів, закріпленого в ст. 9 Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів та в ст. 13 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ( TRIPS ), не повинна суперечити звичайному використанню творів та не повинна призводити до надмірної шкоди законним інтересам власника прав. Можна зробити висновок, що створення пародій, карикатур та попурі не повинно жодним чином перешкоджати авторам оригінальних творів здійснювати свої майнові права (використання, дозвіл або заборона використання). При створенні вказаних об'єктів обов'язковим є зазначення імен авторів оригінальних творів та джерела запозичення.

Очевидно, що карикатура, пародія та попурі створюються в результаті творчої діяльності, яка призводить до створення нового об'єкта авторського права: новий самостійний об'єкт авторського права створено на основі самостійного об'єкта авторського права іншої особи. Тому розібратись повністю, де межі комічного, сатиричного характеру твору, створеного, наприклад як пародія чи карикатура, та незаконного використання чужого твору (наприклад у вигляді переробки, плагіату і т.п.) на практиці буде дуже нелегко. Що ж до попурі, ситуація буде ще заплутанішою, оскільки визначити обов'язкову умову "без завдання шкоди охороні правомірно оприлюднених творів" при створенні попурі досить нелегко.

Більш того, при створенні пародії чи карикатури необхідна присутність їх комічного, сатиричного характеру. З визначення слів "комічний" в Академічному тлумачному словнику - смішний, забавний; те, що викликає сміх, та "сатиричний" - той, що різко висміює пороки, хиби, негативні явища, - можна зробити висновок, що в деяких випадках необхідно буде доводити, що твір, створений як пародія чи карикатура, не є копією чужого твору, а дійсно викликає сміх або висміює пороки.

А втор оригінального твору, на основі якого створюється пародія чи карикатура, ніяким чином не може впливати на їх "ступінь комічності", а отже може опинитись в неприємному для себе становищі.

Справа за судами

Р озбиратись у питаннях законності використання чужих творів при створенні карикатур, пародій та попурі доведеться судам у кожній конкретній справі, як і відносно інших прикладів вільного використання творів.

Судова практика містить достатню кількість справ щодо випадків оспорювання власниками виключних прав вільного використання своїх творів іншими особами.

У справі № 910/11320/13 Позивач наполягав на незаконному використанні Відповідачем творів Позивача та вимагав виплату компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, однак Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.05.2015 р. (залишено в силі Київським Апеляційним господарським судом та Вищим Господарським судом) у виплаті компенсації за порушення виключних майнових авторських прав Позивачу було відмовлено на тій підставі, що Відповідачем мало місце використання Творів Позивача у вигляді цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, із зазначенням у титрах телепередачі імен авторів і джерел запозичення, що у відповідності до положень статті 21 Закону України "Про авторське і суміжні права" не потребує згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право.

Щодо відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії в справі № 22-5637 (6-21540св12) Позивач звернувся до суду за захистом авторського права, посилаючись на те, що Відповідачем було порушено його авторське право на фотографічний твір, автором якого він є. Перша та друга інстанції позов задовольнили, але Рішенням Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.07.2012 р. рішення та ухвалу обох інстанцій було скасовано і ухвалено нове рішення, яким в задоволенні позову було відмовлено. Вищий спеціалізований суд дійшов висновку, що Відповідачем було використано твір Позивача в тому об'ємі, в якому Закон дозволяє вільне використання без згоди автора.

Закордонний досвід

У 1994 р. Верховний Суд США у справі Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 щодо пародії на відому пісню " Oh, Pretty Woman ", відзначив, що чинники "добросовісного використання" чужого твору повинні бути застосовані до кожної конкретної ситуації в кожному конкретному випадку. Верховний Суд США у зазначеній вище справі також дійшов висновку, що комерційна пародія може кваліфікуватись як "добросовісне використання" твору, оскільки пародії рідко замінюють оригінальну роботу, виконуючи "відмінну ринкову функцію". Більш того, Верховним Судом було визначено, що пародія, яка має на меті критику, надання коментарів або повідомлення новин, не є порушенням авторського права.

У Російській Федерації особливий статус пародій та карикатур було закріплено ще в 2008 р. Ст. 1274 Цивільного Кодексу Російської Федерації, відповідно до якої створення твору у жанрі літературної, музичної або іншої пародії або в жанрі карикатури на основі іншого оригінального твору допускається без згоди автора або іншого володільця виключного права та без виплати йому винагороди.

Європейський Союз також має правове регулювання понять "пародія", "карикатура" та "попурі" в Директиві ЄС 2001/29/EC "Про гармонізацію певних аспектів авторського права в інформаційному суспільстві". Відповідно до п. 3 ст. 5 даної Директиви, використання оригінального твору для цілей карикатури, пародії або попурі обмежує права власників виключних прав, тобто не вимагає їх згоди та виплати їм винагороди. Однак у Директиві є застереження, відповідно до якого дане обмеження допускається в певних спеціальних випадках, що не вступають у конфлікт з нормальним використанням твору та не зачіпають законних прав власників таких виключних прав.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх