EN|RU|UK
Блоги Владимир Липкан
Доктор юридических наук
  504  0

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Продовжуючи аналіз пункту 9.3. Стратегічні комунікації Аналітичної доповіді щодо внутрішнього та зовнішнього становища в Україні у 2016 році, що була покладена в основу Послання Президента, зауважу, що аналіз сфери стратегічних комунікацій уможливив укладачам виділити низку заходів до її удосконалення:

1) ухвалити рамковий документ, яким визначити суб'єктів реалізації, загальну систему та механізм координування стратегічних комунікацій. Це здається більш обґрунтованим, ніж внесення системних поправок (доповнень відповідними положеннями) до чинних нормативно-правових актів;

2) забезпечити реалізацію координування стратегічних комунікацій у спосіб створення на базі РНБО України постійно діючої міжвідомчої групи з питань стратегічних комунікацій, взявши за модель її формування та функціонування досвід групи з інформаційної безпеки. Альтернативою може стати покладання відповідних повноваженнь на профільне міністерство, яким є Міністерство інформаційної політики України, проте для цього необхідним є відповідне кадрове та фінансове забезпечення.


Щодо першого заходу.

Одразу ж зауважу, що поняття «рамковий документ» вкотре є недотепним калькуванням із англійської. У внутрішньому праві воно практично не застосовується, натомість здебільшого поняттям "рамковий документ" позначають документ, який визначає домовленість сторін про те, як відбуватиметься співробітництво. Причому умови рамкового документу на вважаються остаточними. Тож, застосування даного терміну є абсолютно невірним і не відповідає контексту описуваного явища. Вкотре при аналізові даного фрагмента Послання, дається взнаки відсутність юридичної освіти в укладачів даної частини Послання, оскільки такі ляпи є неприпустимими, нівелюють роль правової науки в Україні, зводять нанівець плідну працю чисельних наукових шкіл, паплюжать сильні та сталі національні традиції в правовій науці.

Я вже неодноразово у своїх публікаціях писав про те, що трансформація суспільних відносин зумовлює необхідність у зміні підходів до розуміння та призначення державного управління, впровадження нових підходів, нового світогляду. На моє переконання стратегічні комунікації саме і виступають тією системою, в рамках якої формується і реалізується державна політика. Саме тому, з метою регулювання суспільних відносин у сфері стратегічних комунікацій постає необхідність у розробленні окремого нормативно-правового акта, в якому будуть визначені суть, зміст, форми та методи, складові та інші важливі компоненти та параметри ефективного функціонування системи стратегічних комунікацій в Україні. Це має бути закріплене Законом, але аж ніяк не якимось міфічним «рамковим документом», на який помилково зазначено в аналітичній доповіді.

Так само, в рамках аналітичної доповіді є недоцільним вживанням таких слів, на кшталт «це здається…», адже інформаційно-аналітична діяльність - це особливий вид діяльності, в якому є місце лише науковим прогнозам, і науково обґрунтованим сценаріям розвитку різних подій та явищ. Аналітична доповідь - не розказні повивальної бабці, а документ стратегічного рівня, то ж і лексика має бути відповідна. Складно уявити, щоб, наприклад, в доповіді ООН було зазначено: "Це здається агресія..." або "Це здається геноцид.."

Щодо другого заходу.

Другий захід теж викликає суттєві зауваження.

По-перше, некоректно вжито термін «координування», правильно застосовувати термін «координація». Знову даються взнаки відсутність фахової освіти у тих, хто готував даний текст, оскільки координування є англомовним калькуванням з "coordination".

По-друге, координація, так само, як і взаємодія, і організація, і планування - виступають функціями управління. Тому говорити про координацію того, що ще не створено, або взагалі висвітлювати лише одну функцію управління є невірним. Кращим було взагалі сказати про організацію управління системою стратегічних комунікацій.

По-третє, законодавчо РНБОУ не наділено компетенцією щодо здійснення організації системи стратегічних комунікацій в Україні. Тому не зовсім зрозуміло, про яку "базу РНБО України" йдеться, яке юридичне навантаження має даний термін.

По-четверте, аналітична доповідь має містити конкретні висновки та пропозиції, а не альтернативи вирішення тих чи інших проблем. Тим більше, що пропозиція здійснення координації стратегічних комунікацій на базі Мінінформполітики за даних умов виглядає наперед складно реалізованою внаслідок всім відомих причин, передусім організаційного характеру.

Для документів такого рівня є неприпустимими граматичні помилки. Так, у слові «повноваженнь» помилково написано дві літери «н».

На жаль, акцент у пропозиціях було наперед обмежено лише перетягуванням ковдри на себе з боку РНБОУ. Хоча абсолютно логічно було б, розглядаючи стратегічні комунікації, принаймні задекларувати про створення чи то Міністерства стратегічних комунікацій чи то Департаменту стратегічних комунікацій у тому ж МЗС, де вже є два відповідні відділи тощо.

Водночас, із незрозумілих причин, у тексті аналітичної доповіді про внутрішнє та зовнішнє становище УКРАЇНИ відбувається реклама Центру передового досвіду з питань стратегічних комунікацій (The NATO Strategic Communications Centre of Excellence, або NATO StratComCOE).

Складно собі уявити, щоб Президент США у своїй річній доповіді згадав про якійсь, наприклад, досвід центру підготовки фахівців ССО в Екваторіальній Гвінеї.

Напевно, корисним є порушення питання щодо необхідності підготовки та впровадження в Україні уніфікованих підходів до навчання фахівців у сфері стратегічних комунікацій. І хай там як, але поки окремі чиновники різного штибу роками "займаються розбудовою страткому", розробляють "не міфічні з країни ельфів, а реальні моделі", будь-яку аргументовану і науково обґрунтовану, об'єктивну критику називають "інвективами та філіппіками" - деякі вже конкретно втілюють в життя ці проекти. Нехай із певними помилками, не без них, але вони упевнено крокують вперед, не занурюючись у безплідні чвари, не доказуючи, хто кращий, однак чітко усвідомлюючи власну відповідальність перед прийдешніми поколіннями за збереження нашої країни.

Воднораз, підтримуючи і реалізуючи ідею щодо підготовки страткомівців, не зовсім можна погодитись щодо нав'язування та відвертого лобіювання розроблених в НАТО стандартів, зокрема STANAG, використовуваного в Альянсі.

Ще раз наголошу, що йдеться не про формування відомчої структури стратегічних комунікацій в рамках Міністерства оборони України, а формування національної системи стратегічних комунікацій - системи на рівні держави. Тому недоцільно переносити військові стандарти окремої військово-політичної організації на весь спектр суспільних відносин, на всю систему державного управління країни.

Завершуючи коротенький огляд фрагмента Послання Президента, стосовно стратегічних комунікацій, зазначу також і на ту обставину, що в рамках даної доповіді вказано, що «у відповідь на інформаційні виклики гібридної війни важливо обрати адекватні засоби протидії, зокрема інформаційно-психологічні операції та публічну дипломатію як важливі складники стратегічних комунікацій».

Говорили та балакали, сіли і заплакали…

Весь час говорили про систему стратегічних комунікацій - органічно об'єднану сукупність елементів, що у своїй єдності утворюють нову якість - але завершили лише окремими компонентами даної системи: інформаційно-психологічними операціями та публічною дипломатією.

Висновуючи, зазначу, що за умови обмеження удосконалення страткому викладеними положеннями, ми і надалі пастиме задніх, сповідуватимемо збиткові теорії і самі себе позбавлятимемо навіть шансу на успіх.

Невже ми на варті кращого? Невже ми і надалі замість створення національного аналітичного продукту, будемо тиражувати недолугі переклади, переконуючи всіх у тому, що будь-яка критика є проявом суб'єктивізму та інвективою? Невже ми не здатні сформувати аналітичну спільноту, здатну до вироблення ефективного аналітичного продукту?

Проблема українства у відсутності розумної єдності: в ідеології, в культурі, в політиці, і в аналітиці.

Якщо подолаємо збиткові синдроми меншовартості і світоглядної панщини, одвічного лицемірства і перманентного беззмістовного булькотіння - зможемо побудувати процвітаючу, ефективну і щасливу, розумну і сильну країну.


Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх