EN|RU|UK
Блоги Владимир Лымаренко
Журналист
  4152  9

Куда пойдет радиоактивный ил? (Расследование)

Под Чигирином могут вырасти терриконы радиоактивного ила, поднятого с русла Днепра. Возможно, этот "чернобыль" будет маленьким, и не таким уж и опасным, зато в самом сердце Богданового края.

На территории, где во времена СССР собирались возвести Чигиринскую АЭС, может появиться могильник для складирования загрязненного радиацией ила. Откуда он возьмется? С русла Днепра, если его будут расчищать для восстановления судоходства. Конечно же, если ил действительно окажется радиоактивным.


Что за расширение хочет делать "Нибулон" около Витова?

Начало журналистскому расследованию дало весьма интересное письмо, которое на днях раздобыла редакционная разведка. 15 февраля 2016 года (запомним эту дату) на имя председателя Черкасской ОГА, Юрия Ткаченко, поступило письмо от ООО СП "Нибулон" за подписью генерального директора предприятия, дважды Героя Украины, Алексея Вадатурского (регистрационный № 1818 / 3-16 / 50). Автор письма намекнул главе области о намерениях предприятия вести какие-то работы в селе Витово (Чигиринский район) по восстановлению работы пассажирского речного транспорта.

"…В планах компанії розвиток пасажирського суднобудування та розширення в селі Вітове гідротехнічної споруди з метою пасажирського прийому суден. Наразі з цього питання ведуться перемовини та розробляється відповідна проектна документація ", - говорится в письме.

Собственно, идею целесообразности восстановления судоходства по Днепру Алексей Вадатурский отстаивает давно. В прошлом году, во время инвестиционного форума Черкасщины 2015, Алексей Вадатурский заявил журналистам о намерении пустить по Днепру пассажирские скоростные корабли, которые спроектировали на судостроительных заводах компании "Нибулон". Также он говорил, что для восстановления пассажирского судоходства на реке, после более двадцатилетнего перерыва, необходимо расчистить русло Днепра. А это возможно только при разработке и внедрении специальной программы и при обязательном участии государства.

Идея восстановления судоходства на Днепре, по моему мнению, не только абсолютно правильная, но и очень актуальная. Понятно, что для предприятия - одного из отечественных лидеров в сфере выращивания зерна, очень важно развивать и речные грузовые перевозки. Ведь транспортировка зерна водным путем - автоматически уменьшает нагрузку на автотранспорт и автомагистрали страны и сокращают количество вредных выбросов в атмосферу.

Однако даже в этой бочке меда есть своя ложка дёгтя.

Говорят, но не показывают?

Начнем с письма. В нем Алексей Вадатурский сказал о том, что предприятие не сидит, сложа руки, а "розробляє проект і веде перемовини". Найти проект оказалось делом непростым. На официальном сайте ООО СП "Нибулон", автор этих строк нашел интересный документ - " Заяву про наслідки діяльності ", датированную 18 августа 2015 года.

Привожу его текст без купюр:

"Публікується відповідно до постанови КМУ N 771 від 29 червня 2011 р. "Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля". Реалізація проекту "Днопоглиблювальні роботи на лімітуючих перекатах в Дніпровському і Дніпродзержинському водосховищах" дозволить збільшити вантажопотоки на Дніпрі та підвищити конкурентоспроможність внутрішніх водних шляхів у порівнянні з іншими видами транспорту.

документ

Габарити судового ходу розраховані для двостороннього руху розрахункового складу судна - штовхача з двома баржами:

- ширина - 80,0 м;

- мінімальний радіус заокруглення - 800,0 м;

- мінімальна глибина при НПР - 3,85 м.

Технічні характеристики днопоглиблювальних робіт за проектом:

За проведеними дослідженнями зразків донного ґрунту на активність природних та штучних радіонуклідів ґрунти визначено радіаційно - безпечними з можливістю застосування в якості будівельних матеріалів.

Проектом передбачено створення 11 берегових відвалів донних ґрунтів в прибережній смузі Дніпровського, Дніпродзержинського та Кременчуцького водосховищ з подальшим використанням їх у формуванні берегоукріплюючих споруд загальною довжиною біля 22 км, що дозволить мінімізувати негативну дію вод по розмиванню берегів.

При виконанні днопоглиблювальних робіт негативний вплив на атмосферне повітря здійснюється викидами забруднюючих речовин при роботі силових установок засобів гідромеханізації та портофлоту. Обсяг викидів становить 3,39443 т/рік, в тому числі по речовинам:

- азоту оксид - 1,59655 т/рік;

- вуглецю оксид - 1,02457 т/рік;

- сажа - 0,25129 т/рік;

- сірчаний ангідрид - 0,17515 т/рік;

- вуглеводні граничні - 0,34687 т/рік.

Забруднення тимчасове, припиняється по закінченні робіт.

Вплив на водне середовище проявляється підвищенням мутності поверхневих вод при транспортуванні пульпи пульпопроводом та при укладанні ґрунту в берегові відвали. Зміна якісних характеристик поверхневих вод призведе до тимчасового локального погіршення умов існування гідробіонітів. Влив компенсується заходами з відтворенням рибних запасів р. Дніпро, обсяг яких у вартісному вираженні становить 457 953,56 грн.

Впровадження проекту спрямоване на розвиток водної інфраструктури регіону та дасть змогу розвантажити наземні транспортні магістралі, що супроводжується екологічним ефектом за рахунок зменшення викидів продуктів згорання на 1 тонну вантажу.

Додаткову інформацію можна отримати у розробника матеріалів ОВНС - відділ охорони навколишнього середовища ТОВ СП "НІБУЛОН" за тел. (0512) 58-04-28

http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/zayava-pro-naslidki-diyalnosti.html

Сам проект на сайте найти не так просто. Это возможно только через специальную функцию поиска. А этот проект вообще видел хоть кто-нибудь? Почему общественности Черкасщины не показывают проект, о котором говорят на разных уровнях?

О весе слова, которое "выпало" из документа

Удивление вызывает и название документа: "Заява про наслідки діяльності". Потому что действующим законодательством, в частности ДБН 2.2.1-2003 предусмотрено немного другой документ - "Заява про екологічні наслідки діяльності". Он, в соответствии с п. 4.1. упомянутых строительных норм, является юридическим документом по сути этих последствий и гарантий выполнения природоохранных мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды на весь период осуществления планируемой деятельности. Складывается заказчиком и генпроектировщиком или, по их поручению, исполнителем оценки воздействия на окружающую среду (Далее - ОВОС) и представляет собой резюме материалов ОВОС, где должны быть:

- Данные о планируемой деятельности, цель и пути ее реализации;

- Существенные факторы, влияющие, или те, которые могут влиять на состояние окружающей природной среды с учетом возможности возникновения чрезвычайных экологических ситуаций;

- Количественные и качественные показатели оценки уровней экологического риска и опасности для жизнедеятельности населения планируемой деятельности, а также меры, гарантирующие осуществление деятельности в соответствии с экологическими стандартами и нормативами;

- Перечень остаточных воздействий;

- Принятые меры по информированию общественности о планируемой деятельности, цель и пути ее реализации;

- Обязательства заказчика по осуществлению проектных решений в соответствии с нормами и правилами охраны окружающей среды и требованиями экологической безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации объекта планируемой деятельности.

Поэтому, исходя из выше изложенного, не получится ли так, что отсутствие в названии документа слова "екологічні" в публикации в николаевской газете приведет к тому, что предприятие потом не признает это заявление юридическим документом и откажется от своих обязательств, если что где-то пойдет не так? Тот еще вопрос? Всем известно, что в юридическом документе значение имеет каждое слово.


С кем идут переговоры?

Теперь о переговорах, о которых в письме к председателю Черкасской ОГА намекнул гендиректор "Нибулона". Интересно, с кем и о чем "Нибулон" их ведет? Председатель райгосадминистрации Чигирина Владимир Клименко - первое лицо в районе, который, как оказалось, до сих пор в планы предприятия не посвящен.

- "С тех пор, как я возглавляю район, я прислушиваюсь к каждой мысли и каждому предложению, и особенно к тем, которые озвучивают такие серьезные и важные для района инвесторы как "Нибулон". Но, к сожалению, никаких предложений на указанную тему от предприятия не поступало. Если бы такие предложения были, то было бы и мое реагирования на них, как руководителя района".

Будут ли копать в Кременчугском водохранилище?

Не меньше вопросов вызвал еще один документ, который имеется в распоряжении редакции. Это - "Висновок державної екологічної експертизи по матеріалах оцінки впливів на навколишнє середовище "Днопоглиблювальні роботи на лімітуючих перекатах в Дніпровському і Дніпродзержннському водосховищах" от 22 сентября 2015 года за № 7-03/12-53, за подписью заместителя министра экологии Светланы Коломиец. (См. Документ).

документ

документ

документ

документ

По данным редакционной разведки, специалисты министерства не только получили и проверили всю документацию, касающуюся оценки воздействия на окружающую среду планируемого дноуглубление главной водной артерии Украины, но и выдали официальный Вывод. И все это за двое неполные суток, потому, что еще до конца рабочего дня 22 сентября 2015 указанное Заключение государственной экологической экспертизы уже было предоставлено в Министерство инфраструктуры Украины. Хотя, согласно действующему законодательству, на изучение материалов чиновники министерства имеют до 45 суток.

Скорость принятия решения - не единственное странное обстоятельство в этом деле.

Не менее странно и то, что с последствиями дноуглубительных работ в Днепре разработчики проекта ознакомили только общественность Николаевщины, которая не уделила публикации должного внимания, пожалуй, что из-за того, что наш Днепр там не течет. У них своя судоходная река - Южный Буг. А жителей Полтавщины, Черкасщины и Днепропетровщины, которых это бы действительно заинтересовало, почему-то авторы не проинформировали. Почему?

Как следует из текста документа, заявление о последствиях деятельности опубликованы в коммунальной газете Николаевской области последствиях деятельности опубликованы в коммунальной газете Николаевской области "Рідне Прибужжя" от 20.08.2015 - текст этого заявления о последствиях почти один в один совпадает с текстом документа с таким же названием, который опубликован на официальном сайте ООО СП "Нібулон". То есть, в нем фигурирует Кременчугское водохранилище, как место проведения дноуглубительных работ. Зато в документе "Вывод государственной экологической экспертизы по материалам оценки влияний на окружающую среду" Дноуглубительные работы на лимитирующих перекатах в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах" за подписью заместителя министра экологии, Кременчугское водохранилище не упомянуто. Зато в уже упомянутом письме к голове Черкасской ОДА, написанному почти через четыре месяца после того, как министерство экологии одобрило "Вывод", говорится о "розширенні в селі Вітово гідротехнічної споруди з метою пасажирського прийому суден". А размещена она как раз на берегу Кременчугского водохранилища.

Словом - так и не понятно, будут вестись дноуглубительные работы в Кременчугском водохранилище или нет.

Очевидно, что ясность в этот вопрос может и должен внести "Нібулон". Тем боле, что компания всегда славилась своей открытостью и прозрачностью.

В Днепровском иле есть радиация?

И напоследок, еще об одном аспекте, который может возникнуть в вопросе о расчистке русла Днепра. Экологи Всеукраинской экологической лиги (дальше -ВЭЛ) считают, что часть радионуклидов, которые после Чернобыльской катастрофы несли Днепровские воды вморе, осели на дно реки. С годами их "законсервировали" наслоения ила. Впервые о радиационном иле, что на дне Днепра покоится под толстым слоем другого, не зараженного радиацией, они публично на Черкасщине заговорили, когда власть имущие завели речь о возобновлении строительства Каневской гидроаккумуляционной станции. Конкретно об угрозе вторичного радиационного загрязнения шла речь во время проведения круглых столов при участии специалистов ВЭЛ.

Комментарии по телефону руководители ВЭЛ категорически отказались давать, но в качестве комментария разрешили использовать их же выводы по поводу вопроса, опубликованные на сайте ВЭЛ.

"Регулярне забирання та випуск води Канівською ГАЕС може призвести до підняття з дна Канівського водосховища 5,3 млн т донних відкладів та мулу з площі 25-35 км2, які містять акумульовані радіоактивні речовини (стронцій-90 та цезій-137). Це призведе до підвищення радіаційного фону води нижче за течією, і в першу чергу постраждає населення міста Канева. Вважаємо, що радіоактивний мул на дні Канівського водосховища є нічим іншим, як радіоактивними відходами, яким слід надати відповідний правовий статус відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами".

Всеукраїнська екологічна ліга наполягає на врахуванні положень Закону України "Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами", - говорится в материале о последствиях строительства и работы Каневской ГАЭС, размещенном на официальном сайте организации.

А по материалам интернет-портала Тексты org.ua, со ссылкой на специалистов сказано, что в русле Днепра "над столицею покоїться небезпечний спадок чорнобильської трагедії - радіоактивний мул, кількість якого приблизно дорівнює 300 тис. залізничних вагонів". Сколько всего радиоактивного ила лежит в Днепре, видимо, неизвестно никому. Также, не понятно, зараженный ли ил радиацией в Кременчугском водохранилище, и, если так, то на сколько.

Справка: ООО СП "Нібулон" - совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Компания является самым большим Украинским сельхозтоваропроизводителем, инвестором и экспортером, одним из лидеров отечественного аграрного рынка. Название - "Нібулон" - образовали из начальных букв городов: Николаев, Будапешт и Лондон. Предприятие охватывает 40 филиалов в 11 областях Украины и 80 тыс. га арендованных земель сельскохозяйственного назначения. Центральный офис расположен в аграрном сердце страны - Николаеве. Основана компания в 1991 году. Генеральный директор - Алексей Вадатурский, Герой Украины.

В Министерстве экологии журналиста "послали"

Что по поводу громких заявлений независимых экологов думают в Министерстве экологии установить не удалось.

Женщина, поднявшая трубку, в отделе поведения с отходами департамента экобезопасности Министерства экологии, послала журналиста подальше и грубо обрубила сеанс телефонной связи, едва до нее дошел смысл вопроса о радиоактивном иле в Днепре.


Как вести себя с радиоактивным илом?

О том, как надо вести себя с речным илом, вынутым при расчистке дна прудов и русла рек - рассказал заместитель начальника Черкасского регионального управления водных ресурсов Владимир Бондаренко.

- О, поведение с илом - это целая наука. В первую очередь, что необходимо сделать, это провести лабораторное исследование состава ила. Если по результатам исследования ил подходит как удобрение, его вносят на поля. Но если в его составе есть опасные вещества, или есть радиация, то его необходимо складировать на специальных площадках со специальным зонированием и строгим соблюдением требований технологии.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх